Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5829 1e0f 420
4775 c2b9 420
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
3654 6dcc 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
4984 dbdc 420
1875 0545 420
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadamagecase damagecase
9608 f5a7 420
Reposted fromthirdapril thirdapril
0416 dbe1 420
Reposted fromgirlalmighty19 girlalmighty19 viacalliope calliope
8051 fe56 420
Reposted fromoll oll viasfeter sfeter
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
2358 df22 420
Reposted fromuoun uoun
5658 88ad 420

fieldbears:

britneyjustin:

britsanity:

Witnesses say they asked Britney why she shaved her head and her response was, “I’m tired of plugging things into it. I’m tired of people touching me.”

T-Pain: “That was the most beautiful thing in the world. Do you know why she was shaving her head? Because it was so important to other people. She is like, “Listen. Don’t touch my hair anymore. Stop touching my hair.” People were like, “We’ve got to make your hair before you go outside. You can’t leave.” She went … “Now I don’t have hair. What you going to do?”

The older I get the more her breakdown seems less ‘unbalanced’ and more ‘completely understandable’.

Reposted fromlovisabear lovisabear viaciarka ciarka
6562 ec78 420
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaciarka ciarka
7607 3a5a 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaciarka ciarka
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Agnieszka Chylińska (via metamfetamina)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster vialugola lugola
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasfeter sfeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...